Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Členstvo Centra VTI SR v medzinárodných organizáciách pre transfer technológií

Centrum vedecko-technických organizácií SR sa v r. 2012 stalo členom dvoch medzinárodných organizácií pre transfer technológií - ASTP a ProTon Europe.


ASTP (Association of European Science and Technology Transfer Professionals) bola založená v r. 1999 v Hágu (Holandsko). Jej členmi sú odborníci v oblasti transferu technológií. Členstvo v asociácii je pre jednotlivcov, za Centrum VTI SR sú jej členmi: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Ľubomír Bilský, Mgr. Miroslav Kubiš, Mgr. Oľga Števková a RNDr. Jaroslav Noskovič.


ProTon Europe začala svoju činnosť na základe projektu, ktorý podporila Európska komisia v r. 2003. Obidve asociácie majú asi 1000 členov zo 450 inštitúcií.


V r. 2013, na 14. výročnej konferencii ASTP, ktorá sa konala v máji vo Viedni sa obidve organizácie rozhodli spojiť a vytvorili jednu spoločnú s názvom ASTP-Proton. Poslaním organizácie je posilniť vplyv verejného výskumu v spoločnosti, a to podporou a profesionalizáciou transferu poznatkov a  technológií na európskych univerzitách a verejných výskumných inštitúciách. Nová organizácia bude "centrom pre transfer technológií v Európe" a výkonným motorom pre inovácie.


V r. 2013 sa Centrum VTI SR stalo členom ďalšej organizácie - LES ČR (Licensing Executive Society). LES ČR je nezisková odborná a vzdelávacia spoločnosť jednotlivcov, zaujímajúcich sa o transfer technológií a udeľovanie licencií na práva duševného vlastníctva. Členmi organizácie z CVTI SR sú: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., Ing. Ľubomír Bilský, Mgr. Miroslav Kubiš, Mgr. Oľga Števková a RNDr. Jaroslav Noskovič. Okrem nich zabezpečilo CVTI SR na základe projektu NITT SK členstvo aj pre Ing. Katarínu Müllerovú - Technologický inštitút SAV.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095