Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Spolupráca inštitúcií v oblasti duševného vlastníctva prináša inovácie a nové technológie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku. Predseda vlády SR Robert Fico preto v stredu 15. mája v Bratislave prijal predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha, prezidenta Európskeho patentového úradu Benoita Battistelliho a prezidenta Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu Antónia Campinosa.
Konanie o udelení patentu nie je v súčasnosti jednoduché, je zdĺhavé a finančne náročné najmä v prípade, ak chce záujemca získať patentovú ochranu na všetkých európskych trhoch. Robert Fico uvítal, že sa Európsky parlament rozhodol posilniť spoluprácu v tejto oblasti a urýchliť tak takmer štyridsaťročné úsilie o vytvorenie jednotného európskeho patentu. „Veríme, že nový patentový systém umožní znížiť administratívnu záťaž, ušetrí prevažnú časť nákladov a zlepší sa fungovanie i ochrana voľného pohybu tovarov na vnútornom trhu. Patentová ochrana na celom území Európskej únie by sa tak mala otvoriť predovšetkým malým a stredným podnikom, ktoré tvoria jadro európskej ekonomiky, poskytnúť im väčší priestor pre inovácie a podnikanie a zvýšiť ich konkurencieschopnosť,“ uviedol premiér.

Predseda vlády SR zároveň ocenil, že súčasťou patentového systému je aj dohoda o Jednotnom patentovom súde. Doteraz ju podpísalo už 25 štátov Európskej únie a celý patentový balíček by mohol účinnosť nadobudnúť už 1. januára 2014. Jednotný európsky patent aj Jednotný patentový súd by mali byť podľa Roberta Fica motiváciou aj pre výskum, bez ktorého nebude možné budovať znalostnú ekonomiku, ktorá je jednou z priorít vlády SR.

Spolupráca Úradu priemyselného vlastníctva SR s Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu pomáha na Slovensku v mnohých oblastiach, predovšetkým pri vytváraní transparentného právneho prostredia priaznivého pre podnikateľskú činnosť, inovačné procesy a pre transfer nových technológií. „Posilňuje sa tým záujem investorov rozvíjať svoje aktivity v našej krajine, čo má kladný vplyv na postavenie Slovenskej republiky a jej zatraktívnenie v európskom hospodárskom priestore,“ povedal predstaviteľom inštitúcií pôsobiacich v oblasti duševného vlastníctva Robert Fico.


Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095