Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Informačné zdroje v oblasti biotechnológií, CVTI SR, 6.10.2011

Odborný seminár bol zameraný na problematiku ochrany práv duševného vlastníctva, vrátane prezentácie databáz, nástrojov a informačných zdrojov v oblasti biotechnológií.

Bol určený pre záujemcov, najmä pracovníkov vedy a výskumu, študentov a pedagogických pracovníkov pôsobiacich v oblasti vied o živej prírode a organizovaný v rámci implementácie národného projektu CVTI SR s názvom „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“.

Cieľom seminára bolo informovať o možnostiach patentovania výsledkov biotechnologického výskumu, vrátane patentovania biologických sekvencií.  Boli prezentované dostupné informačné zdroje, databázy a analytické nástroje využiteľné v procese zabezpečovania ochrany duševného vlastníctva v oblasti biotechnológií. Prednášali odborníci Európskeho patentového úradu (EPO), Európskeho bioinformatického inštitútu (EBI), ÚPV SR a Strediska PATLIB CVTI SR. Rovnako boli predstavené aktivity, dosiahnuté výstupy a podporné služby realizované v rámci projektu NITT SK.

Ponúkame vám záznam z tohto seminára.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095