Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Konferencia NITT SK 2012, CVTI SR, 9.10.2012

Konferencia NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí bola konaná pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK".

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o práci a fungovaní slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri univerzitách a SAV a prezentovať skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií. Bol predstavený návrh fungovania Národného systému podpory transferu technológií v SR s expertnými službami, ktoré budú v procese transferu technológií poskytované akademickej obci. Hostia z ČR a SRN diskutovali o modeloch centier transferu technológií s dôrazom na centrálne riadené pracoviská, o význame a uplatňovaní internej dokumentácie pri riadení centier transferu technológií a dôležitosti konceptu otvorených inovácií a možnostiach spolupráce v oblasti výskumu na úrovni Európskej únie. Zástupkyňa európskeho združenia expertov pre oblasť vedy a technologického transferu (ASTP) predstavila túto organizáciu, jej úlohy a výhody členstva z pohľadu zabezpečenia kvality služieb poskytovaných expertmi pri technologickom transfere.
Zámerom je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach SR so zapojením sa vysokých škôl do Národného systému podpory transferu technológií, ktorého vytvorenie je cieľom projektu NITT SK.

Ponúkame vám záznam.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095