Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Január 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Oficiálne spustenie národného projektu NITT SK

Dňa 15.6.2010 nadobúda platnosť a účinnosť Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Ministerstvom školstva SR a CVTI SR  o implementácii národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“, ktorého hlavným zámerom je návrh a implementácia systému národnej podpory transferu technológií na Slovensku. Realizácia projektu potrvá do konca roka 2014. Celková výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 8.234.571,17 EUR.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095