Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Podpis Dohody o vytvorení Jednotného patentového súdu

Podpisom Dohody o Jednotnom patentovom súde sa zavŕšila niekoľko desaťročí trvajúca diskusia o vytvorení patentu poskytujúceho jednotnú ochranu na vnútornom trhu.
Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2014 alebo v prvý deň štvrtého mesiaca, potom ako bude uložená 13-sta listina o ratifikácii alebo pristúpení vrátane listín o ratifikácii Nemeckom, Francúzskom a Spojeným kráľovstvom, podľa toho, čo nastane neskôr.

Len pre zaujímavosť, jedným z 24 štátov, ktoré dohodu podpísali, je aj Taliansko, ktoré spolu so Španielskom patrilo medzi najväčších kritikov súčasnej patentovej reformy v Európe.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/intm/135593.pdf

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095