Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Február 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

4. medzinárodná konferencia Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl

Termín:
13.11.2012

Organizátor:

Úrad priemyselného vlastníctva SR s podporou WIPO a v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a Centrom vedecko-technických informácií SR Bratislava

Dňa 13. novembra 2012 sa uskutoční štvrtý ročník medzinárodnej konferencie, ktorú organizuje Úrad priemyselného vlastníctva SR s podporou WIPO a v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline a Centrom vedecko-technických informácií SR Bratislava pod názvom Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl.

Konferencia je zameraná na zlepšenie informovanosti o aktuálnych možnostiach manažovania duševného vlastníctva v prostredí vysokých škôl, s akcentom na oblasť činností týkajúcich sa prenosu vedomostí v podmienkach zmluvného výskumu a transferu technológií do praxe. Jej cieľom je podporiť vysoké školy pri formovaní ich vnútorných politík spravovania duševného vlastníctva, ako aj pri aktívnom vytváraní a využívaní výsledkov výskumu financovaného z verejných prostriedkov.

Podujatie určite zaujme zástupcov akademickej obce vrátane doktorandov a študentov vysokých škôl, zástupcov regionálnej a komunálnej správy ako aj odbornej verejnosti a všetkých záujemcov o uvedenú problematiku.

Mesto:
Žilina

Miesto konania:
Žilinská univerzita v Žiline

Pozvánka:
PROGRAM_4_medzin_konf.pdf

Prihlášky a informácie:

Prihlášku na konferenciu nájdete na stránke Úradu priemyselného vlastníctva.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095