Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Konferencia NITT SK 2013, CVTI SR, 8.10.2013

Konferencia NITT SK 2013 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí bola konaná pod záštitou Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK".

Konferencia NITT SK 2013 je treťou zo série konferencií s ročnou periodicitou, tematicky zameraných na prenos duševného vlastníctva do praxe. Bola zameraná na prezentáciu možností a skúseností s poskytovaním interných a expertných služieb v rámci Národného systému podpory transferu technológií, z pohľadu poskytovateľov, ako aj samotných príjemcov spomínaných služieb. Hostia zo zahraničia predstavili prístupy a fungovanie úspešných centier pre tranfer technológií na národnej úrovni v Izraeli a Írsku.

Súčasťou tohotoročnej konferencie bola aj panelová sekcia, kde vedeckovýskumní pracovníci slovenských univerzít, SAV a ďalších vedeckovýskumných inštitúcií prezentovali výsledky ich aplikovaného výskumu prostredníctvom pracovísk pre ochranu duševného vlastníctva a tranferu technológií, ktoré aktívne využívajú služby Národného systému podpory transféru technológií v rámci projektu NITT SK.

Ponúkame vám záznam.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095