Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Konferencia NITT SK 2014, CVTI SR, 8.10.2014

Konferencia NITT SK 2014 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí bola konaná pod záštitou Petra Pellegriniho, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK".

Konferencia NITT SK 2014 je štvrtou zo série konferencií s ročnou periodicitou, tematicky zameraných na prenos duševného vlastníctva do praxe. Na konferencií 2014 boli hlavnými témami implementácia transferu technológií na Slovensku prostredníctvom Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT) realizovaného CTT pri CVTI SR, fungovanie ochrany duševného vlastníctva a transferu technológií na slovenských verejných vysokých školách a SAV. Zhodnotená bola ich spolupráca s CTT pri CVTI SR pri poskytovaní expertných podporných služieb v rámci NSPTT. Hostia zo zahraničia predstavili prístupy a fungovanie úspešných univerzitných centier pre tranfer technológií v Nemecku, Fínsku a USA. Počas konferencie boli odovzdé Ceny za transfer technológií za rok 2014.

Súčasťou aj tohotoročnej konferencie bola panelová sekcia, kde vedeckovýskumní pracovníci slovenských univerzít, SAV a ďalších vedeckovýskumných inštitúcií prezentovali výsledky ich aplikovaného výskumu.

V rámci konferencie bol 7. 10. 2014 usporiadaný odborný seminár pre pracovníkov centier transferu technológií na verejných vedeckovýskumných ustanovizniach na Slovensku, na ktorý boli prizvaní aj kolegovia z Českej republiky. Témami pracovného seminára boli ohodnocovanie technológií, stratégie ochrany duševného vlastníctva a  jeho komercializácia.

Ponúkame vám záznam.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095