Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl III

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) a Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizujú dňa 10. novembra 2011 v priestoroch Univerzitnej knižnice TUKE tretí ročník konferencie Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl.

Konferencia je určená odbornej verejnosti z radov vedeckých a pedagogických pracovníkov vysokých škôl, študentov technických, prírodných a humanitných vied, ako aj všetkým ostatným záujemcom o oblasť duševného vlastníctva.

Konferencia je zameraná na:

  • autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,
  • právo priemyselného vlastníctva – priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace,
  • podporu transferu technológií z akademickej do priemyselnej sféry.


Online registrácia

Uzávierka prihlášok je 7. 11. 2011.

Program konferencie (.pdf, 280 kB)

Miesto konania konferencie

Univerzitná knižnica TUKE
Boženy Němcovej 7
Košice

Kontaktná osoba:
Ing. Lucia Lalíková, PhD.
tel. 048/4300263, mobil: 0907878167
e-mail: lucia.lalikova@indprop.gov.sk

Mgr. David Zaoral
tel. 048/4300279

 e-mail: david.zaoral@indprop.gov.sk


Oficiálna upútavka na konferenciu (.pdf, 319 kB) 

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095