Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Aurel Stodola – odkaz pre budúce generácie

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave srdečne pozýva záujemcov na slávnostné otvorenie výstavy Aurel Stodola – odkaz pre budúce generácie, ktorá je venovaná slovenskému vedcovi svetového významu prof. Ing. Aurelovi Stodolovi, Dr. h. c.,  fyzikovi, konštruktérovi, vynálezcovi, zakladateľovi teórie parných a spaľovacích turbín, ktorý výrazne ovplyvnil vývoj v oblasti prírodných a technických vied.             

Cieľom výstavy je poukázať na význam prenosu poznatkov do praxe v oblasti strojárstva a energetiky. Výstava ponúka ukážky patentov Aurela Stodolu, ukážky úžitkových vzorov, ako aj iných hmotných exponátov, prostredníctvom ktorých chce zdôrazniť dôležitosť ochrany duševného vlastníctva.

Viac informácií na stránke vedatechnika.sk.                           
                                                                   
Akcia začne prednáškou v pondelok 23. mája 2011 o 17.00 hod. v CVTI SR.

Výstavu pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR. Na jej príprave spolupracovali: Slovenské elektrárne a. s., Ústav tepelnej energetiky a Katedra hydrotechniky STU, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši a Národné technické múzeum v Prahe.

Okrem iných exponátov bude na výstave aj model prečerpávacej vodnej elektrárne Ipeľ (v mierke 1:2500). Bude sa tu premietať filmový dokument o Aurelovi Stodolovi z archívu Slovenskej televízie.

Výstava bude pre verejnosť otvorená od 24. mája do 31. augusta 2011 v multifunkčnej miestnosti na prízemí budovy CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, Bratislava
(Patrónka, linky MHD 21, 22, 25, 30, 34, 37, 38, 43, 63, 83, 92, 192, 212):

pondelok až piatok  9.00 – 16.00 hod.
štvrtok: 9.00 – 19.00 hod. (platí do 30. 6. 2011)
sobota: 9.00 – 15.00 hod. (platí do 30. 6. 2011)

VSTUP VOĽNÝ

Plagát

Fotogaléria

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095