Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Nachádzate sa tu: Úvodná stránka > O projekte > Aktuality

Aktuality

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Semináre Strediska PATLIB v druhom polroku 2013

Stredisko patentových informácií PATLIB v Centre VTI SR pripravilo pre všetkých záujemcov o praktické ukážky vyhľadávania patentov, ochranných známok a dizajnov tri semináre.

Viac informácií

Seminár "Ochrana duševného vlastníctva v EÚ - služby Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) pre podnikateľov"

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK" organizuje dňa 24. 9. 2013 v Bratislave seminár "Ochrana duševného vlastníctva v EÚ - služby Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) pre podnikateľov".

Viac informácií

Duševné vlastníctvo a transfer technológií IV

CVTI SR Vás pozýva na štvrtý zo série odborných seminárov NITT SK s názvom: Duševné vlastníctvo a transfer technológií.

Viac informácií

Online registrácia na konferenciu NITT SK 2013

Registrovať sa môžete do 2. októbra 2013

Viac informácií

Členstvo Centra VTI SR v medzinárodných organizáciách pre transfer technológií

Jednou z úloh, vyplývajúcich z projektu NITT SK, bolo zabezpečiť členstvo Centra VTI SR v medzinárodných organizáciách, zaoberajúcich sa transferom technológií.

Viac informácií

Cena za transfer technológií

Hlavným cieľom súťaže je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti na akademických pracoviskách do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Viac informácií

Konferencia NITT SK 2013 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

Centrum vedecko-technických informácií SR Vás pozýva na konferenciu NITT SK 2013 s podnázvom Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí, ktorá sa koná v rámci implementácie národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Konferencia NITT SK 2013 je treťou zo série konferencií s ročnou periodicitou tematicky zameraných na prenos duševného vlastníctva do praxe.

Viac informácií

Výstava "Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor"

Pozývame vás na výstavu "Samuel Mikovíni - významný slovenský inovátor", ktorá bude v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR od 18. 7. do 31. 10. 2013

Viac informácií

Zlatá a strieborná medaila na medzinárodnej súťaži v rámci veľtrhu INVENTO

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa v dňoch 6. až 8. júna 2013 zúčastnilo na veľtrhu INVENTO, Prague, v rámci ktorého prebehla aj medzinárodná súťaž vynálezov a inovácií spojená s udeľovaním zlatých medailí.

Viac informácií

Spolupráca inštitúcií v oblasti duševného vlastníctva prináša inovácie a nové technológie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky si tento rok pripomína 20. výročie svojho vzniku. Predseda vlády SR Robert Fico preto v stredu 15. mája v Bratislave prijal predsedu Úradu priemyselného vlastníctva SR Ľuboša Knotha, prezidenta Európskeho patentového úradu Benoita Battistelliho a prezidenta Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu Antónia Campinosa.

Viac informácií

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>
Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095