Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Cena za transfer technológií

Ceny za transfer technológií sú udeľované v nasledovných kategóriách:

  • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
  • Najlepšie realizovaný transfer technológií
  • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

Cieľom kategórie „Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi“ je oceniť najoriginálnejšie, najunikátnejšie a zároveň najvyužiteľnejšie výstupy vedeckovýskumnej činnosti vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

Cenu získa: pôvodca technológie


V rámci kategórie „Najlepšie realizovaný transfer“ sa posudzuje konkrétny prípad, vykazujúci známky systematického prístupu k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva zo strany centra transferu technológií alebo obdobnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie.

Cenu získa: organizačná jednotka verejnej vedecko-výskumnej inštitúcie zodpovedná za transfer technológií


Kategória „Prístup inovátora k realizácii transferu technológií“ ocení pôvodcu alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácii.

Cenu získa: pôvodca alebo pôvodcovský kolektívVic informácií nájdete na portáli NPTT.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095