Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

4. medzinárodná konferencia Ochrana duševného vlastníctva v podmienkach vysokých škôl

Konferencia je zameraná na zlepšenie informovanosti o aktuálnych možnostiach manažovania duševného vlastníctva v prostredí vysokých škôl, s akcentom na oblasť činností týkajúcich sa prenosu vedomostí v podmienkach zmluvného výskumu a transferu technológií do praxe. Jej cieľom je podporiť vysoké školy pri formovaní ich vnútorných politík spravovania duševného vlastníctva, ako aj pri aktívnom vytváraní a využívaní výsledkov výskumu financovaného z verejných prostriedkov.

Podujatie určite zaujme zástupcov akademickej obce vrátane doktorandov a študentov vysokých škôl, zástupcov regionálnej a komunálnej správy ako aj odbornej verejnosti a všetkých záujemcov o uvedenú problematiku.

PROGRAM

PRIHLÁŠKA

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095