Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Konferencia NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí

CVTI SR si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu s medzinárodnou účasťou

„Konferencia NITT SK 2012 - Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí",

ktorá sa koná v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK".

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o práci a fungovaní slovenských centier transferu technológií, ktoré sú vytvorené pri univerzitách a SAV a prezentovať skúsenosti s transferom technológií, činnosťou centier transferu technológií. Bude predstavený návrh fungovania Národného systému podpory transferu technológií v SR s expertnými službami, ktoré budú v procese transferu technológií poskytované akademickej obci. Hostia z ČR a SRN budú diskutovať o modeloch centier transferu technológií s dôrazom na centrálne riadené pracoviská, o význame a uplatňovaní internej dokumentácie pri riadení centier transferu technológií a dôležitosti konceptu otvorených inovácií a možnostiach spolupráce v oblasti výskumu na úrovni Európskej únie. Zástupkyňa európskeho združenia expertov pre oblasť vedy a technologického transferu, ASTP, predstaví túto organizáciu, jej úlohy a výhody členstva z pohľadu zabezpečenia kvality služieb poskytovaných expertmi pri technologickom transfere. Zámerom je tiež iniciovať diskusiu na tému uplatňovania procesu technologického transferu v podmienkach SR so zapojením sa vysokých škôl do Národného systému podpory transferu technológií, ktorého vytvorenie je cieľom projektu NITT SK.
Konferencia je primárne určená pre vedeckých a výskumných pracovníkov akademických inštitúcií a pracovníkov centier transferu technológií, a tiež pre odbornú verejnosť.

Tlmočenie je zabezpečené.

Účasť na podujatí je bezplatná.

Pozvánka s programom

Viac informácií v sekcii: Podujatia a v informačnej brožúre s abstraktmi prednášok.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095