Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) organizuje dňa 20. 6. 2012 o 17.00 hod. sériu viacerých prednášok pod názvom Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša. Podujatie Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša je tematicky realizované v spojení s výstavou Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes a koná sa v rámci implementácie národného projektu CVTI SR „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“. Séria prednášok je určená odbornej, ako aj laickej verejnosti a konať sa bude v prednáškovej miestnosti CVTI SR (2. poschodie) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Cieľom prednášok je predstaviť tematiku vynálezov, úžitkových vzorov a dizajnov prostredníctvom osobnosti Jozefa Murgaša, jeho života, diela, vynálezov. Na podujatí budú nasledujúce témy:

  • život a dielo Jozefa Murgaša – predstavenie Jozefa Murgaša ako človeka, umelca, vedca, kňaza,
  • vplyv vynálezov Jozefa Murgaša na súčasné komunikačné technológie – využitie myšlienky a systémov Jozefa Murgaša v súčasnom modernom spôsobe komunikácie,
  • vývoj oznamovacej elektrotechniky – predstavenie vynálezcov z oblasti rádiovej komunikácie od prvých prenosov po objavenie tranzistora,
  • ako chrániť vynálezy, úžitkové vzory, dizajny – rozvoj a metódy tvorivého myslenia; informácie o vynálezoch a ich ochrane; inovácie a invencie; dizajny a úžitkové vzory.

Kontakt: Zuzana Čeplíková, zuzana.ceplikova@cvtisr.sk

Súčasťou tlačovej správy je aj informačný plagát s presným zoznamom prednášajúcich a ich tém.

Plagát

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095