Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Zmluvnou spoluprácou bližšie k transferu technológií

Budovanie Národného systému podpory transferu technológií (NSPTT) aktívne napĺňajú aj konkrétne kroky.

Aktuálne je jedným z takýchto krokov uzatvorenie zmluvy o spolupráci pri hradení patentových poplatkov pre vynález TUKE medzi Centrom vedecko-technických informácií SR ako riešiteľom projektu NITT SK a Technickou univerzitou v Košiciach.

Zmluva bola podpísaná v rámci NSPTT 27. februára 2013 a na jej základe sa budú môcť košickej univerzite poskytnúť finančné prostriedky pre pokrytie nákladov súvisiacich s podaním národných či medzinárodných patentových prihlášok k predmetu zmluvy a následné financovanie udržiavacích poplatkov.

Zmluvu za CVTI SR podpísal riaditeľ prof. RNDr. Ján Turňa, CSc. a za Technickú univerzitu v Košiciach rektor univerzity prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Takáto spolupráca je dôkazom, že národný systém, ktorý má motivovať vedecko-výskumné pracoviská k zhodnoteniu vytvoreného duševného vlastníctva nadobúda reálne kontúry a s ním aj realizácia aktivít projektu NITT SK.

Viac informácií o možnosti hradenia patentových poplatkov nájdete na Národnom portáli pre transfer technológií

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095