Úvodná stránka

Kalendár podujatí

Dnes

Predchádzajúci mesiac Jún 2024 Nasledujúci mesiac

Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Zobraziť zoznam | RSS | iCal

Zriadenie "Centra transferu technológií pri CVTI SR"

Na základe kontinuálne budovaných personálnych, odborných a materiálnych kapacít Odboru transferu technológií CVTI SR a v súlade s plánovaným harmonogramom národného projektu „Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK“ bol riaditeľom CVTI SR dňa 21. marca 2011 Odboru transferu technológií udelený štatút Centra transferu technológií pri CVTI SR, s akronymom CTT CVTI SR.

 

Poslanie a hlavné úlohy CTT CVTI SR

  • Plní funkciu Centra transferu technológií s celoslovenskou pôsobnosťou;
  • podieľa sa na tvorbe a prevádzke národného systému podpory transferu technológií, vrátane podpory vzniku a rozvoja lokálnych centier transferu technológií;
  • poskytuje informačnú a odbornú podporu vedeckým a výskumným pracoviskám v procesoch transferu technológií, vrátane podpory pri zabezpečovaní ochrany duševného vlastníctva a komerčnom zhodnocovaní poznatkov;
  • zabezpečuje správu a prevádzku Národného portálu transferu technológií.

 

Kontakt

Mgr. Miroslav KUBIŠ
vedúci Odboru transferu technológií
Tel: 02/69253 140
E-mail: miroslav.kubis@cvtisr.sk

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095