Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.1

 

Analytická štúdia I - východiská pre vytvorenie Integrovaného systému služieb

Štúdia mapuje požiadavky a potreby vedecko-výskumných pracovníkov pre účely vybudovania integrovaného systému na podporu výskuno vývojových aktivít a transferu technológií, vrátane požiadaviek na vytvorenie jednotného rozhrania pre riadenie prístupov k vedeckým databázam, integrovaným aplikáciám a ďalším podporným službám v prostredí IKT.

Celé znenie štúdie si môže prečítať tu.

 

Analytická štúdia II - požiadavky na dodávku špecifických produktov a outsourcingových služieb

Štúdia definuje požiadavky na dodávku produktov a externých podporných služieb (outsourcing) pre vedeckú komunitu v súvislosti s využívaním špecifických aplikácií, nástrojov a systémov IKT pri výskuno-vývojovej činnosti a v procese transferu technológií.

Celé znenie štúdie si môže prečítať tu.

 

Návrh zadaní pre verejné obstarávania potrebných softvérových produktov, aplikácii, systémov, nástrojov a iných špecifických tovarov a odborných služieb outsourcingovej podpory vedeckej komunite.

Návrh zadaní bol vypracovaný a verejné obstarávanie bolo vyhlásené a realizované v roku 2013.

 

Návrh doporučení pre vybudovanie, prevádzku a údržbu integrovaného prostredia pre využívanie služieb a kapacít existujúcich IKT infraštruktúr pre výskum a vývoj

Návrh vypracovaný v CVTI SR, 2012.

 

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095