Úvodná stránka

Výstupy - etapa č.3

 

Implementovaný redakčný systém

Redakčný systém bol implementovaný, bežia na ňom napr. stránky: www.nptt.sk, http://nitt.cvtisr.sk, ttb.cvtisr.sk

 

Implementovaný nástroj na poskytovanie on-line poradenstva  a konzultácií

Nástroj bol implementovaný ako súčasť portálu nptt.sk. Je prístupný registrovaným užívateľom na adrese  https://eps.cvtisr.sk.

 

Vydania internetového bulletinu

Elektronický bulletine je aktualizovaný minimálne raz týždenne (minimálne raz týždenne vznikne nový článok alebo aktualita pre e-bulletine). Časopis je prístupný z portálu nptt.sk.

 

Tlačové produkty

V celom monitorovacom období bolo realizovaných 14 vydaní bulletinu v tlačenej podobe:
Transfer technológií bulletin 1/2012
Transfer technológií bulletin 2/2012
Transfer technológií bulletin 1/2013
Transfer technológií bulletin 2/2013
Transfer technológií bulletin 3/2013
Transfer technológií bulletin 4/2013
Transfer technológií bulletin 1/2014
Transfer technológií bulletin 2/2014
Transfer technológií bulletin špeciál/2014
Transfer technológií bulletin 3/2014
Transfer technológií bulletin 4/2014
Transfer technológií bulletin 1/2015
Transfer technológií bulletin 2/2015
Transfer technológií bulletin 3/2015

 

Odvysielané mediálne produkty

Počas celého monitorovacieho obdobia boli odvysielané mediálne produkty v počte 31 produktov a rozsahu 458,5 minút.

 

Záverečná správa o výsledkoch aktivity 3.1.

Správa bola vypracovaná kolektívom autorov ku koncu implementácie projektu v roku 2015.

Základné údaje

NÁZOV:
Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK

REALIZUJE:
Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

OPERAČNÝ PROGRAM:
Výskum a vývoj

PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ:
Európsky fond regionálneho rozvoja

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK:
8 234 571,17 EUR

OBDOBIE REALIZÁCIE:
jún 2010 - október 2015

ITMS KÓDY:
26240220043
26220220095